Sectorial MCSI 2018-2020

  • Studiu privind modalitatea de aplicare la nivel național a tehnologiilor 5G, suport pentru dezvoltarea serviciilor digitale-tehnologii, arhitecturi, performanțe;
  • Studiu privind securitatea comunicațiilor de date în medii smart;
  • Studiu privind bune practici în domeniul comunicațiilor aferente conceptului de SmartCity dar și arhitecturilor necesare implementării acestui concept;
  • Studiul privind rețelele de comunicații personalizate și autoconfigurabile;
  • Studiu privind sisteme inteligente de analiză comportamentală (instituțională și la nivel de utilizator) privind serviciile publice online;
  • Studiu și instrument on-line pentru evaluarea necesarului de competențe digitale în administrația publică, în conformitate cu Manualul de Monitorizare și Evaluare al SNADR;
  • Studiu comparativ asupra indicatorilor din SNADR, DESI și Eurostat și propunerea unui nou set de indicatori pentru monitorizarea nivelului de sofisticarea a societății informaționale în România, în vederea armonizării Manualului de Monitorizare și Evaluare al SNADR cu noii indicatori aferenți Strategiei Europene Piața Unică Digitală.
2011 Program Sectorial al MCSI - inscc. Copyright © 2019 INSCC.
Powered by Joomla 1.7 Templates