Anunț angajare

 

1. INSCC  organizează concursvpentru ocuparea unui post de Administrator de rețea IT&C.

Doritorii sunt rugați să trimită un CV la adresa leonte@co.cnscc.ro.

Informații suplimnetare și condițiile de înscdriere la concurs se pot obține de la Servicilul Tehnic, Marketing și Relații publice și/ sau Biroul Administrativ - Resurse umane, telefon 021.318.95.74/ 0722.251.319.

 

2. INSCC  angajează, prin concurs, specialiști în domeniul comunicațiilor și IT pentru comunicații în vederea ocupării posturilor de: asistent cercetare - AS, cercetător științific - CS, cercetător științific gr. III, II, I

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă:

- cerere de înscriere

- copii legalizate după:      

                        - diplomă bacalaureat + foaia matricolă

                        - diplomă licenţă + foaia matricolă

                        - diplomă doctor (dacă este cazul)

                        - alte diplome sau titluri științifice ori academice

                        - certificat de naștere

 

Alte documente necesare:

·         - Curriculum vitae

·         - Adeverinţă medicală, eliberată de medicul de familie

·         - Copie act de identitate

·      - Asumarea răspunderii în care se afirmă că datele din dosar se referă la propriile activităţi şi realizări în caz contrar candidatul suportând consecinţele declaraţiilor false

·       -  Lista lucrărilor publicate însoţită de câte un exemplar a celor mai reprezentative (pentru CS si CSIII, II, I).

 

Pentru informații suplimentare, relații la telefoanele: 021.318.92.66, 021.300.00.11, 021.318.95.74 între orele 8-15.

Cererile  se pot anunța la adresa cnscc@co.cnscc.ro

 

 

2011 Cariere - inscc. Copyright © 2014 INSCC.
Powered by Joomla 1.7 Templates